Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Obsah
Spis treści
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Seznam hodnot
Wykaz danych
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Seznam tabulek
Wykaz tabel
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Příloha
Aneks
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosář
Słowniczek
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Indeks
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi