Korece | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Obsah
목차
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Seznam hodnot
인물 리스트
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Seznam tabulek
표 리스트
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Příloha
부록
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosář
어휘 사전
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Seznam pramenů/Bibliografie
관계 서적 목록
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
인덱스 (색인)
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi