Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Obsah
Enhavtabelo
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Seznam hodnot
Listo de Figuroj
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Seznam tabulek
Listo de Tabloj
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Příloha
Apendico
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosář
Glosaro
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografio
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
Indekso
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi