Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Obsah
目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Seznam hodnot
图表目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Seznam tabulek
数表目录
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Příloha
附录
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glosář
术语表
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Seznam pramenů/Bibliografie
参考书目
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi