Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Inhaltsverzeichnis
目次
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Abbildungsverzeichnis
統計の一覧
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tabellenverzeichnis
表の一覧
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Anhang
付録
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossar
用語解説
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Literaturverzeichnis
参考文献一覧
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi