Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | İçindekiler

İçindekiler - İçerik ve Endeksleme

Inhaltsverzeichnis
目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezin bölümlerinin veya ünitelerinin bir listesi
Abbildungsverzeichnis
图表目录
Kronolojik olarak düzenlenmiş tezdeki figürlerin bir listesi
Tabellenverzeichnis
数表目录
Kronolojik olarak hazırlanmış tezdeki tabloların bir listesi
Anhang
附录
Tezin sonuna eklenen ve iliştirilen tamamlayıcı materyal
Glossar
术语表
Teknik terimlerin açıklamaları ile birlikte alfabetik listesi
Literaturverzeichnis
参考书目
Yararlanılan kaynakların ve eserlerin sistematik bir listesi
Index
索引
Bir dökümandaki ilgili materyalin nerede bulunabileceğini gösteren işaretçilerle bir tezin sonundaki kelimeler ve kalıpların listesi