Vietnamca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Biểu đồ cho thấy... có chiều hướng tăng đều, đạt đỉnh ở... rồi ổn định ở mức...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Như có thể thấy trong biểu đồ, số/lượng... tăng nhanh từ... đến... sau đó tụt mạnh và quay trở lại mức ban đầu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Trong biểu đồ, ta có thể thấy số liệu duy trì ở mức...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bức tranh/Bức ảnh cho thấy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Biểu đồ cho thấy có nhiều... hơn... trong khoảng từ... đến...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Biểu đồ này biểu thị... và cho thấy...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Hình dáng biểu đồ cho thấy...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biểu đồ thể hiện xu thế rõ rệt rằng...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Dựa vào biểu đồ này, ta có thể dự đoán rằng...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Có thể hiểu biểu đồ này theo nhiều cách khác nhau. Cách thứ nhất là...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Hình... minh họa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το σχήμα... δείχνει...
Hình... thể hiện...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το διάγραμμα... διερευνά...
Biểu đồ... cho thấy...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Biểu đồ... mô tả...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır