Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
تحتوي الصورةُ على...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
الشكل... يمثل...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το σχήμα... δείχνει...
الشكل... يبيّن...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το διάγραμμα... διερευνά...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır