Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Графики изображают прямую на уровне...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Resmin içinde ... de dahil durumda.
На рисунке мы можем увидеть...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Форма графика показывает, что...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... figürü ...'i gösteriyor.
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Диаграмма... рассматривает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Диаграмма... изображает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır