Japonca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır