Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Billedet indeholder...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Grafens facon demonstrerer at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figur... repræsenterer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... figürü ...'i gösteriyor.
Figur... viser...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... undersøger...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... skildrer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır