Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Resmin içinde ... de dahil durumda.
V obrázku je obsažen(a)...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tvar grafu ukazuje, že...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... figürü ...'i gösteriyor.
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... zkoumá...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... znázorňuje
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır