Almanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Die Grafik zeigt, dass ... zunächst beständig anstieg, dann bei ... den Höchststand erreichte, und anschließend auf einen Stand von ... abflachte.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Laut diesem Diagramm ist die Anzahl von ... zwischen ... und ... stark angestiegen und anschließend wieder auf das ursprüngliche Niveau von ... gefallen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Die Grafik zeigt eine Stabilisierung auf einem Level von...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Im Bild ist ... enthalten...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Das Diagramm schildert, dass es zwischen ... und ... mehr ... als ... gab...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Dieses Diagramm stellt ... dar und zeigt demzufolge, dass...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Die Form der Grafik veranschaulicht, dass...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Die Grafik weist ein klares Muster auf, welches in der Art gedeutet werden kann, dass...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Die Grafik kann demnach verwendet werden, um ... zu prognostizieren...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Es ist möglich, die Grafik auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Erstens wird ersichtlich, dass...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Abbildung ... stellt ... dar.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... figürü ...'i gösteriyor.
Abbildung ... zeigt ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramm ... untersucht...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramm ... beschreibt...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır