Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Графики изображают прямую на уровне...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
На рисунке мы можем увидеть...
Bir resmi açıklarken kullanılır
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Форма графика показывает, что...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Диаграмма... рассматривает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Диаграмма... изображает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır