İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
The graphs show a plateau at the level of…
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Within the picture is contained…
Bir resmi açıklarken kullanılır
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
This diagram represents…and therefore shows that…
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
The shape of the graph demonstrates that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
The graph can thus be used to predict…
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…representing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Figure…showing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Diagram…examining…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Diagram…depicting…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır