Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
图表显示在...水平下保持稳定
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
图片中包含...
Bir resmi açıklarken kullanılır
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
图表表明...,因此得出...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
图表的变化表明...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
因此,该图表可以用来预测...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...代表...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
数字...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
示图...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
示图...描绘...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır