Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Графики изображают прямую на уровне...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
На рисунке мы можем увидеть...
De afbeelding bevat ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Форма графика показывает, что...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Таким образом график может быть использован для предсказания...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... обозначает
Afbeelding ... geeft ... weer.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... обозначает
Afbeelding ... toont ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Диаграмма... рассматривает...
Diagram ... onderzoekt ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Диаграмма... изображает...
Diagram ... beschrijft ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır