Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Графики изображают прямую на уровне...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
На рисунке мы можем увидеть...
Tässä kuvassa näkyy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Форма графика показывает, что...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... обозначает
Kaavio ... edustaa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... обозначает
Kuva ... näyttää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Диаграмма... рассматривает...
Kaavio ... tarkastelee...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Диаграмма... изображает...
Kaavio ... esittää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır