Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Графики изображают прямую на уровне...
图表显示在...水平下保持稳定
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
На рисунке мы можем увидеть...
图片中包含...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
图表表明...,因此得出...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Форма графика показывает, что...
图表的变化表明...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Таким образом график может быть использован для предсказания...
因此,该图表可以用来预测...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

... обозначает
数字...代表...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
... обозначает
数字...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Диаграмма... рассматривает...
示图...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Диаграмма... изображает...
示图...描绘...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır