Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Această imagine conţine...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bir resmi açıklarken kullanılır
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Forma graficului demonstrează că...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...reprezintă...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...arătând...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...exprimând...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...reprezentând...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır