Lehçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Această imagine conţine...
Rysunek zawiera...
Bir resmi açıklarken kullanılır
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Forma graficului demonstrează că...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...reprezintă...
Rysunek... przedstawia...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...arătând...
Rysunek... pokazuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...exprimând...
Diagram...bada...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...reprezentând...
Diagram... zobrazowuje...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır