İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Această imagine conţine...
L'immagine mostra...
Bir resmi açıklarken kullanılır
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Forma graficului demonstrează că...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...reprezintă...
L'immagine... rappresenta...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...arătând...
L'immagine... mostra...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...exprimând...
Il diagramma... spiega...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...reprezentând...
Il diagramma...rappresenta...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır