Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Această imagine conţine...
L'image contient...
Bir resmi açıklarken kullanılır
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Forma graficului demonstrează că...
La forme du graphique démontre que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...reprezintă...
Figure...représentant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...arătând...
Figure...montrant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...exprimând...
Diagramme...examinant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...reprezentând...
Diagramme...indiquant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır