Fince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Această imagine conţine...
Tässä kuvassa näkyy...
Bir resmi açıklarken kullanılır
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Forma graficului demonstrează că...
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...reprezintă...
Kaavio ... edustaa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...arătând...
Kuva ... näyttää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...exprimând...
Kaavio ... tarkastelee...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...reprezentând...
Kaavio ... esittää...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır