Yunanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Η γραφική παράσταση δείχνει ότι... ξεκίνησε την άνοδο του σταθερά, με κορύφωση... και στη συνέχεια διατηρήθηκε στο επίπεδο...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Σύμφωνα με το διάγραμμα, ο αριθμός των... αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ... και..., προτού πέσει και πάλι στο αρχικό του επίπεδο.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Η γραφική παράσταση δείχνει μια σταθεροποίηση στο επίπεδο...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
A figura contém...
Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνεται...
Bir resmi açıklarken kullanılır
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Το διάγραμμα απεικονίζει ότι υπήρχαν μεταξύ... και... περισσότερα... από...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Αυτό το διάγραμμα αντιπροσωπεύει... και ως εκ τούτου δείχνει ότι...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
A forma do diagrama demonstra que...
Το σχήμα της γραφικής παράστασης υποδεικνύει ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Η γραφική παράσταση δείχνει ένα σαφώς καθορισμένο μοτίβο και από αυτό μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Έτσι, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης μπορούμε να προβλέψουμε...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Η γραφική παράσταση μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. Πρώτον, είναι προφανές ότι...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...representando...
Το σχήμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...mostrando...
Το σχήμα... δείχνει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...examinando...
Το διάγραμμα... διερευνά...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...representando...
Το διάγραμμα... αντιπροσωπεύει...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır