Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
A figura contém...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bir resmi açıklarken kullanılır
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
A forma do diagrama demonstra que...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...representando...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...mostrando...
... figürü ...'i gösteriyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...examinando...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...representando...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır