Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

O gráfico mostra que...começou a subir de forma estável, atingindo o ponto máximo em/no/na..., estabilizando-se em/no/na...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acordo com o diagrama, o número de...aumentou bruscamente entre...e..., antes de retornar a seu nível original.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
O gráfico mostra um platô ao nível de/do/da...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
A figura contém...
Această imagine conţine...
Bir resmi açıklarken kullanılır
O diagrama indica que houve mais...que...entre...e...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa...e, portanto, mostra que...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
A forma do diagrama demonstra que...
Forma graficului demonstrează că...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Há um padrão bem definido para o gráfico, e isto significa que ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Desta forma, o gráfico pode ser usado para presumir...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
O gráfico pode ser interpretado de diversas maneiras. Primeiramente ele mostra...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figura...representando...
Figura...reprezintă...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figura...mostrando...
Figura...arătând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...examinando...
Diagrama...exprimând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagrama...representando...
Diagrama...reprezentând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır