Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bir resmi açıklarken kullanılır
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
... figürü ...'i gösteriyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır