İtalyanca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Rysunek zawiera...
L'immagine mostra...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Z kształtu wykresu wynika, że...
La figura riportata sul grafico dimostra come...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Rysunek... przedstawia...
L'immagine... rappresenta...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Rysunek... pokazuje...
L'immagine... mostra...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram...bada...
Il diagramma... spiega...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zobrazowuje...
Il diagramma...rappresenta...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır