Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Rysunek zawiera...
L'image contient...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Z kształtu wykresu wynika, że...
La forme du graphique démontre que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Rysunek... przedstawia...
Figure...représentant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Rysunek... pokazuje...
Figure...montrant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram...bada...
Diagramme...examinant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zobrazowuje...
Diagramme...indiquant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır