Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Rysunek zawiera...
Billedet indeholder...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Z kształtu wykresu wynika, że...
Grafens facon demonstrerer at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Rysunek... przedstawia...
Figur... repræsenterer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Rysunek... pokazuje...
Figur... viser...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram...bada...
Diagram... undersøger...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram... zobrazowuje...
Diagram... skildrer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır