İngilizce | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
The graphs show a plateau at the level of…
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
이 그림 속에는 ...
Within the picture is contained…
Bir resmi açıklarken kullanılır
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
This diagram represents…and therefore shows that…
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
The shape of the graph demonstrates that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
The graph can thus be used to predict…
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

...를 나타내는 표
Figure…representing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 보여주는 표
Figure…showing…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 관찰한 표
Diagram…examining…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 보여주는 표
Diagram…depicting…
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır