Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
이 그림 속에는 ...
L'image contient...
Bir resmi açıklarken kullanılır
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
La forme du graphique démontre que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

...를 나타내는 표
Figure...représentant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 보여주는 표
Figure...montrant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 관찰한 표
Diagramme...examinant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 보여주는 표
Diagramme...indiquant...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır