Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
이 그림 속에는 ...
تحتوي الصورةُ على...
Bir resmi açıklarken kullanılır
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

...를 나타내는 표
الشكل... يمثل...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 보여주는 표
الشكل... يبيّن...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 관찰한 표
الرسم التوضيحي... يدرس...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
...을 보여주는 표
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır