Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
画像は・・・・を含んでいる。
Această imagine conţine...
Bir resmi açıklarken kullanılır
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Forma graficului demonstrează că...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

図・・・・は・・・・を表しています。
Figura...reprezintă...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を表している。
Figura...arătând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagrama...exprimând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を示している。
Diagrama...reprezentând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır