Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
画像は・・・・を含んでいる。
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフから・・・・ということが予想できる。
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

図・・・・は・・・・を表しています。
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を表している。
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を説明している。
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を示している。
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır