Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
画像は・・・・を含んでいる。
Billedet indeholder...
Bir resmi açıklarken kullanılır
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Grafens facon demonstrerer at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

図・・・・は・・・・を表しています。
Figur... repræsenterer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を表している。
Figur... viser...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を説明している。
Diagram... undersøger...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
図・・・・は・・・・を示している。
Diagram... skildrer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır