Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Il grafico mostra come... abbia cominciato ad incrementare costantemente, raggiungendo il picco di..., e si sia poi stabilizzato al livello di...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Secondo quanto illustrato nel diagramma, il numero di... ha registrato un picco tra... e..., prima di precipitare ancora una volta al suo livello originale.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Il grafico ci mostra una fase di ristagno al livello di...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
L'immagine mostra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Il diagramma ci mostra come fra il... e il... ci sono stati più... che...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Sul diagramma sono rappresentati... che servono ad illustrare come...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La figura riportata sul grafico dimostra come...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Si tratta di un comportamento chiaramente definito dal grafico che ci spiega come...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
I trend visibili dal grafico possono essere usati come riprova del fatto che presto si potrà cominciare a parlare di...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

L'immagine... rappresenta...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
L'immagine... mostra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Il diagramma... spiega...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Il diagramma...rappresenta...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır