Rusça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
График показывает, что ... начал подъем равномерно, на... наблюдается спад, и вновь подъем на уровне...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Согласно диаграмме, количество ... резко возрастало между ... и ... перед тем, как вновь упасть до своего обычного уровня.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Графики изображают прямую на уровне...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
На рисунке мы можем увидеть...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Диаграмма иллюстрирует, что между ... и ... было больше...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
На этой диаграмме изображено..., более того, она иллюстрирует...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
Форма графика показывает, что...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Существует определенный шаблон подобных графиков, и можно понимать это как...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Таким образом график может быть использован для предсказания...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Возможны различные интерпретации этого графика. Во-первых, он отображает...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
... обозначает
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
Диаграмма... рассматривает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
Диаграмма... изображает...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır