Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
Această imagine conţine...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
Forma graficului demonstrează că...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
Figura...reprezintă...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
Figura...arătând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
Diagrama...exprimând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
Diagrama...reprezentând...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır