İspanyolca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
Dentro de la figura se encuentra...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Este diagrama representa... y por ello muestra que...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
La forma del gráfico demuestra que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Así, con el gráfico podemos predecir...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
La figura... representa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
La figura... muestra...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
El diagrama... analiza...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
El diagrama... representa...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır