Esperanto | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
La bildo montras...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
Figuro... reprezente...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
Figuro... montrante...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
Diagramo... ekzamenante...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
Diagramo... prezente...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır