Çince | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
图表显示在...水平下保持稳定
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
图片中包含...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
图表表明...,因此得出...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
图表的变化表明...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
因此,该图表可以用来预测...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
数字...代表...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
数字...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
示图...表示...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
示图...描绘...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır