Arapça | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Bilden visar ...
تحتوي الصورةُ على...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Formen på diagrammet visar på att ...
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figur ... respresenterar ...
الشكل... يمثل...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figur ... visar ...
الشكل... يبيّن...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... undersöker ...
الرسم التوضيحي... يدرس...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... skildrar ...
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır