Tayca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
กราฟนั้นแสดงถึง....การเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ แอบดูและเอนราบลงในระดับของ...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
ตามในไดอะแกรม ตัวเลขของ...นั้นเพิ่มขึ้นระหว่าง...และ...ก่อนจะตกลงไปในระดับดั้งเดิม
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
กราฟแสดงพื้นที่สูงในระดับของ...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Dentro de la figura se encuentra...
ภายในรูปภาพนั้นประกอบไปด้วย…
Bir resmi açıklarken kullanılır
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
ไดอะแกรมนั้นได้อธิบายว่า...มากกว่า...ระหว่าง...และ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
ไดอะแกรมนี้แสดงถึง...ดังนั้นมันจะแสดงถึง...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forma del gráfico demuestra que...
รูปร่างของกราฟนั้นแสดงให้เห็นว่า
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
มีรูปแบบของกราฟที่แน่นอนแล้วและนี่สามารถแปลความได้ว่า...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Así, con el gráfico podemos predecir...
กราฟนี้สามารถใช้ทำนาย...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
คนๆหนึ่งสามารถแปลความกราฟได้หลายๆทาง อย่างแรกมันแสดงว่า...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

La figura... representa...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
La figura... muestra...
ตัวเลข...นั้นแสดงถึง...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... analiza...
ไดอะแกรม...กำลังตรวจสอบ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... representa...
ไดอะแกรม...กำลังวาด...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır