Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

El gráfico muestra que... comenzó su ascenso constantemente, alcanzando su punto máximo en... y luego se mantuvo al nivel de...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De acuerdo al diagrama, el número de... aumentó de forma importante entre... y..., antes de caer a su nivel original.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Los gráficos muestran un aplanamiento a nivel de...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Dentro de la figura se encuentra...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
El diagrama delinea que hubo más... que... entre... y...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Este diagrama representa... y por ello muestra que...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
La forma del gráfico demuestra que...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
El gráfico muestra un patrón claramente definido y a partir de esto se puede suponer que...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
Así, con el gráfico podemos predecir...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Uno podría interpretar un gráfico de muchas formas. En primer lugar muestra...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

La figura... representa...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
La figura... muestra...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... analiza...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
El diagrama... representa...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır