Türkçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
The graphs show a plateau at the level of…
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Within the picture is contained…
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Bir resmi açıklarken kullanılır
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

This diagram represents…and therefore shows that…
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The shape of the graph demonstrates that…
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The graph can thus be used to predict…
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure…representing…
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure…showing…
... figürü ...'i gösteriyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…examining…
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…depicting…
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır