Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
The graphs show a plateau at the level of…
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Within the picture is contained…
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

This diagram represents…and therefore shows that…
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The shape of the graph demonstrates that…
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The graph can thus be used to predict…
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure…representing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure…showing…
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…examining…
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…depicting…
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır