Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
The graphs show a plateau at the level of…
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
Within the picture is contained…
Billedet indeholder...
Bir resmi açıklarken kullanılır
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

This diagram represents…and therefore shows that…
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The shape of the graph demonstrates that…
Grafens facon demonstrerer at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
The graph can thus be used to predict…
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Figure…representing…
Figur... repræsenterer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Figure…showing…
Figur... viser...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…examining…
Diagram... undersøger...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram…depicting…
Diagram... skildrer...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır