Macarca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar

İçindekiler | Giriş | Ana Gövde | İstatistikler | Grafikler, Resimler ve Diyagramlar | Kapanış | Alıntılama | Kısaltmalar

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Tanım

De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Bir grafikteki trendi açıklarken kullanılır
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Grafik normal seyrinin dışına çıktığı zaman kullanılır
De afbeelding bevat ...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Bir resmi açıklarken kullanılır
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diyagramdaki bilgiyi aktarırken kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Yorum

Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Bir diyagramın daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Bir grafiğin daha derin yorumlanmasında ve bu yorumun aktarılmasında kullanılır
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Grafikten geleceğe dair bir çıkarım yapılacağı zaman kullanılır
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Bir grafiği açıklarken birden çok yol olduğunda kullanılır

Grafikler, Resimler ve Diyagramlar - Açıklamalar

Afbeelding ... geeft ... weer.
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Afbeelding ... toont ...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... onderzoekt ...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır
Diagram ... beschrijft ...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Bir diyagramın altında yazılı olarak kullanılır